Seminarul „Sfântul Ioan Iacob”

Seminarul Teologic din Dorohoi a luat fiinţă în anul 1923 la iniţiativa şi prin truda părintelui Dumitru Furtună, renumit profesor, folclorist şi etnograf. Seminarul purta numele mitropolitului cu a cărui binecuvântare luase fiinţă şi anume „Pimen (Georgescu) Mitropolitul”. În scurt timp de la înfiinţare şi-a căpătat supranumele de „şcoala de la răscruci”, deoarece şcolariza copiii orfani de război, precum şi copii din Basarabia şi Bucovina, prin burse înfiinţate de părintele Furtună.

În anul 1933, ca un „joc al istoriei” cum îl cataloga chiar părintele Furtună, după doi ani de subzistenţă din fonduri proprii, Seminarul îşi închidea porţile. Munca părintelui Furtună s-a distrus încetul cu încetul. Clădirea a fost trecută la Ministerul Apărării Naţionale până în anul 1952, când a fost acordată Ministerului Învăţământului, devenind casa de copii nr. 1 Dorohoi.

Reînființarea Seminarului Teologic din Dorohoi

În anul 1993, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Î.P.S. Daniel, Mitropolitul de atunci al Moldovei și Bucovinei, Seminarul dorohoian și-a redeschis porțile pentru tinerii dornici să studieze într-o școală teologică și să devină slujitori ai lui Dumnezeu.

Primul director a fost P.C. Pr. Mihai Toma (1993-1995), pe atunci protopop de Dorohoi, care s-a ocupat de toate formalităţile privitoare la deschiderea şcolii, precum și de obţinerea aprobărilor necesare de la forurile superioare. Primii ani de existență au fost încărcați cu numeroase dificultăți, în ceea ce privește condițiile de cazare, dotarea școlii, numărul de elevi și cadrele didactice. Clădirea în care Seminarul își desfășura activitatea necesita reparații diverse, începând cu instalația de încălzire, continuând cu instalația electrică, mobilierul, etc.

Prima sesiune de admitere a fost organizată la Liceul „Regina Maria” cu sprijinul domnului profesor Ioan Puiu, directorul de atunci şi unul dintre sprijinitorii ideii de reînfiinţare a Seminarului, alături de dl. Dr. Adrian Roşca primarul orașului Dorohoi ş.a. Ca primă sesiune, a fost dezamăgitoare, întrucât nu s-a completat numărul de locuri, însă la cea de-a doua sesiune de admitere din toamna anului 1993, au venit atât de mulți elevi la examen, încât a fost necesară înființarea a două clase.

Dintre primii profesori care au predat la Seminar amintim pe pr. prof. Mihai Toma, pr. prof. Vasile Pușcașu, † pr. prof. Constantin Zîză, pr. prof. Vasile Acatrinei,  † pr. prof.  Nicolae Guragata, prof. Aurel Dănăilă, prof. Liliana Slabu, prof. Aurica Bărbosu, prof. Dan Rotaru, prof. Maria Sofronescu, prof. Antoneta Cihodaru, prof.  Cornelia Şoltuzu, prof. Mirela Bârgău, † prof. Ioan Burlacu ș.a.

Evoluție și dezvoltare

În anul 1995, conducerea  Seminarului Teologic din Dorohoi a fost preluată de către părintele Constantin Muha, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași promoţia 1994 şi al cursurilor de Studii Aprofundate la catedra de Sistematică a Facultăţii de Teologie din Bucureşti - 1995.

În anul 1996 școala a primit denumirea Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob”. Sfântul, originar din localitatea Crăiniceni-Horodiştea, com. Păltiniş, în nordul județului Botoșani, devenea astfel ocrotitorul și patronul spiritual al Seminarului.

În același an, cu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani, Seminarul primea folosinţă clădirile cantină şi internat, preluate de la Liceul „Gr. Ghica Vv.” Starea deja schimbată a internatului, suportă în continuare schimbări în bine. Mai întâi au fost înlocuite 86 de ochiuri de geam, care erau sparte, iar pe parcurs s-au înlocuit uşi, dulapuri, conducte de căldură etc, clădirea fiind adusă în  starea de funcţionare optimă.

În 1997 a fost instalată centrala termică, Seminarul devenind prima şcoală din Dorohoi cu centrală proprie, fapt ce a permis economii serioase la bugetul alocat căldurii şi avantaje mari la programul de căldură şi apă caldă menajeră pentru elevi.

În 1999, s-au primit prin Asociaţia Cholet-România un număr de 120 paturi metalice cu saltele, care au permis îmbunătățirea condiţiilor de cazare.

Din noiembrie 1999, Seminarul este Centru bugetar independent, iar din ianuarie 2003 a devenit Centrul Financiar nr. 2 din Dorohoi, prin decizia nr.16 din 22 decembrie 2002 a Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean.

Între anii 2000-2002 s-au înlocuit uşile din lemn de la intrare, aflate într-o stare avansată de uzură, cu o uşă de aluminiu şi termopan. De asemenea au fost înlocuite geamurile din lemn de la toate camerele şi birourile de pe faţada principală cu ferestre din pvc cu geam termopan.

În anul 2004 s-a început renovarea exterioară a clădirii internat, definitivată în 2005, constând în schimbarea întregii tâmplării exterioare de lemn stratificat cu geam de termopan şi PVC cu geam termopan, tencuirea cu praf de piatră a pereţilor şi vopsirea caramizilor aparente.

În 2008, prin eforturile financiare proprii, dormitoarele au fost dotate cu mobilier corespunzător, asigurând elevilor condiții optime de cazare.

Între anii 2004-2009, Seminarul dorohoian a accesat, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Botoşani și al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, un proiect de reabilitare finanţat de Guvernul României şi Banca Mondială. În urma consultărilor, s-a decis demararea procedurilor de întocmire a documentaţiei pentru o clădire nouă, ce urma să cuprindă 8 săli de clasă, un paraclis, birouri, spaţii sanitare etc.

În tot acest demers am fost „monitorizaţi” de Sfântul Ioan Iacob, prietenul şi ocrotitorul nostru, paraclisul fiindu-i închinat, prin hramul din ziua de 5 august al fiecărui an. De fapt, ideea unui paraclis a existat mai  demult, el fiind improvizat la parterul internatului, într-un fost dormitor şi apoi sală de clasă. În acest paraclis improvizat a fost instalată o catapeteasmă din lemn de cireş, sculptată de dl. Ioan Achiţei din Nemţişor, jud. Neamţ, tatăl elevului seminarist Iustin Achiţei (promoţia 2000-2005). Suma de 20.000.000 lei a fost achitată de parohiile „Sf. Dumitru” Dorohoi prin pr. Muha Constantin şi „Adormirea Maicii Domnului – Vârgolici prin pr. Cătălin Ifrim - spiritual al Seminarului între 1995-2012. Icoanele de pe catapeteasmă au fost realizate de către dl. Adrian Nicoale Rusu, absolvent al Secţiei Teologie Artă Sacră a Facultăţii de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iaşi.

În anul 2009  a fost dată în folosinţă noua clădire  şcoală cuprinzând 6 săli de clasă, un laborator de informatică, spaţii administrative şi sanitare, precum şi un paraclis necesar desfăşurării practicii liturgice a elevilor seminarişti.

În paraclisul „Sfântul Ioan Iacob”, începând din 25 ianuarie 2009, după vizita ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, se slujeşte Sfânta Liturghie în fiecare duminică şi sărbătoare.

„Mă bucur că suntem aici şi mă bucur pentru că este prima Sfântă Liturghie săvârşită aici, pentru că dacă s-a slujit pentru prima oară,  înseamnă că de astăzi înainte  oraşul acesta, domnule primar, are încă un susţinător, adică încă un altar, adică încă un turn de apărare, un stâlp care susţine localitatea, pentru că orice Sfântă Liturghie săvârşită într-o biserică, înseamnă o mână aşezată de Dumnezeu asupra acelei localităţi. Mă bucur să pătrund pentru prima dată în acest aşezământ teologic. Să avem în primul rând gând de mulţumire către  Dumnezeu pentru aceasta şi după aceea că s-a împlinit această frumoasă lucrare. Evanghelia de astăzi, ne spune nouă slujitorilor şi viitorilor slujitori cum trebuie să fie păstorul cel bun: să dea păşune oilor, să le cunoască,  să-l doară inima de oi şi să-şi pună viaţa pentru ele. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să răsplătească osteneala şi dărnicia celor care într-o formă sau alta, au ajutat ca acest aşezământ teologic să prindă un frumos contur.”(Fragment din cuvântarea rostită de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei în 25 ianuarie 2009, în paraclisul Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi.)

Din anul 2009, Seminarul a preluat ca structură Grădiniţa cu program normal nr. 4 din Dorohoi, iar din 2011 a fost preluată şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 6.

În luna decembrie a anului 2010 s-a reuşit achiziţionarea unei noi centrale termice pentru internatul Seminarului, înlocuind-o pe cea din 1997.

Începând cu anul şcolar 2010-2011 la Seminar a fost înființată o clasă de Filologie bilingv, cu specializarea română-engleză, pe filieră Teoretică, cu avizul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), prin Hotărârea nr. 16 din 8 decembrie 2008 şi ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării  nr. 5383 din 30 septembrie 2009.

Între anii 2011-2013, la acest profil a fost înfiinţată o clasă în care au studiat 22 de copii în cadrul programului SCAN - „Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare”, program iniţiat de Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi în colaborare cu Universitatea din Copenhaga - Danemarca şi Curtea Regală Daneză, fondurile pentru cuantumul de masă, cazare, cursuri after-school şi out-door fiind asigurate prin POSDRU. A fost o experienţă benefică pentru toţi cei implicaţi - elevi, părinţi, profesori, permiţând o cunoaştere aprofundată a realităţilor din societatea românească contemporană, cu greutăţile întâmpinate de copiii de la sate în vederea accederii la învăţământul liceal.

În 2013, prin eforturile financiare proprii, dormitoarele au fost dotate cu mobilier corespunzător, asigurând elevilor condiții optime de cazare.

Pe 18 martie 2014 au avut loc manifestările prilejuite de împlinirea a 90 de ani de la înfiinţarea Seminarului şi 20 de ani de la reînfiinţare. Programul a debutat cu primirea invitaţilor, dintre care amintim pe Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, P.S. Varlaam Ploieșteanul, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, episcop vicar patriarhal, dl. academician Alexandru Zub, dl. prof. univ. Gheorghe Macarie, vicepreședinții Consiliului Județean dl. ec. Gheorghe Sorescu și dl ing. Paul Ioan Pavăl, dl. ing. Dorin Alexandrescu primarul orașului Dorohoi, dl. ec. Constantin Bursuc – viceprimar al orașului Dorohoi, dna. Otilia Luca - inspector școlar adjunct al ISJ Botoșani, pr. Prof. Petru Georgel Chichioacă - inspector pentru disciplina Religie, d-na prof. Paula Gavriluță - inspector pentru învățământ preșcolar, dl. Corneliu Muha - consilier economic al MMB, foști inspectori școlari generali ai ISJ Botoșani și foști primari ai orașului Dorohoi, reprezentanți ai autorităților locale, oameni de afaceri, profesori care au predat în decursul timpului la Seminar, absolvenți ai Seminarului și mulți alții.

La ora 15.00, în Paraclisul „Sf. Ioan Iacob”, s-a săvârșit în sobor, o slujbă de mulțumire și slujba de pomenire a ctitorilor Seminarului. Manifestările au continuat în Sala de festivități cu vernisarea expoziţiei fotografice „Seminarul Teologic Dorohoi - Şcoala de la Răscruci în 90 de cadre de ieri și de azi”, realizată de Pr. Vasile Ionuț Crețu, Consilier educativ. În Sala Teatrului a  urmat lansarea cărţilor „Seminarul Teologic Dorohoi - Trecut şi Prezent - File de monografie” şi „Restituiri - fragmente din opera teologică a părintelui Dumitru Furtună”. Manifestările s-au încheiat cu un spectacol susţinut de membrii Cenaclului „Haris” din cadrul Seminarului.

Pe 2 octombrie 2014 a avut loc inaugurarea și sfințirea Cabinetului Şcolar nr. 1 din Dorohoi, amplasat în sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 6, structură a Seminarului.

În ziua de 4 decembrie 2015 Seminarul a găzduit un eveniment cultural deosebit, prilejuit de lansarea operei integrale a părintelui prof. dr. Dumitru Furtună, ctitorul de la 1923 al școlii. Lansarea celor 9 volume, cuprinzând peste 2.700 de pagini, s-a bucurat şi de prezenţa ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a oficiat cu această ocazie şi slujba Sfintei Liturghii în Paraclisul Seminarului, precum şi o slujbă de pomenire a ctitorilor. La eveniment au fost prezenţi şi arhim. Hrisostom Rădăşanu, consilierul educaţional al Arhiepiscopiei Iaşilor, prof. univ. dr. acad. Alexandru Zub, prof. univ. dr. Gheorghe Macarie, dl prof. Corneliu Muha, directorul Editurii „Sf. Mina“ din Iaşi, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, ai instituţiilor administrativ-superioare, ai instituţiilor partenere şi ai diferitor organizaţii culturale şi ONG-uri. Evenimentul s-a încheiat cu un program artistic prezentat de membrii Cenaclului „Haris“ şi ai cluburilor „Aleph“ din cadrul Seminarului dorohoian.

Începând cu data de 1 septembrie 2020, postul de director al Seminarului a fost ocupat de părintele profesor Petru-Georgel Chichioacă.

Pe data de 15 octombrie 2020 Preotul iconom stavrofor Constantin Muha, fost Director al Seminarului dorohoian și Inspector pe disciplina religie ortodoxă în cadrul IȘJ Botoșani, s-a mutat la Domnul, fiind internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, ca urmare a complicațiilor produse de infectarea cu virusul SARS-Cov-2. Părintele Constantin absolvise Facultarea de Teologie Ortodoxă din Iași, promoţia 1994, şi cursurile de Studii Aprofundate la catedra de Teologie Sistematică a Facultăţii de Teologie  din București, în anul 1995. Din anul 1995 și până 2020, părintele a deținut funcția de Director al Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Iacob" din Dorohoi, a fost membru în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Iașilor și a predat disciplinele Muzică psaltică și Muzică liniară. Preot paroh la Biserica „Sf. Vineri” din localitate, părintele a slujit lui Dumnezeu „cu timp și fără timp”, mistuit de râvna de a le face pe toate „ca pentru Domnul”. Părinte și soț iubitor, Dumnezeu l-a binecuvântat, împreună cu doamna preoteasă Mariana, cu trei copii, Ecaterina, Alexandra și Ștefania. Înzestrat de Dumnezeu cu har pedagogic și vocație de bun chivernisitor, părintele profesor a „ctitorit” nu doar Instituția Seminarului, sub administrarea sa aceasta fiind înzestrată cu toate cele necesare, construcție nouă, cantină și alte facilități, ci, de asemenea, a „ctitorit”, prin puterea exemplului, prin cuvânt și prin rugăciune, sufletele nenumăraților elevi, cadre didactice, ostenitori și binefăcători ai Seminarului, enoriași ai parohiei, colaboratori și apropiați din țară și din străinătate. Începând cu 1 septembrie 2020, părintele a ocupat, pentru scurtă vreme, funcția de Inspector școlar pe disciplina Religie ortodoxă în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani.

În luna februarie a anului 2022 s-au finalizat lucrările de pictură în Paraclisul Seminarului. În anul 2017, cu binecuvântarea ÎPS Teofan, mitropolit al Moldovei și Bucovinei și prin purtarea de grijă a părintelui director Constantin Muha (+2020), s-a realizat aproape jumătate din pictură, lucrările fiind apoi sistate din lipsă de fonduri. În perioada noiembrie 2021-februarie 2022 pictura a fost finalizată, la inițiativa și prin strădania părintelui director Petru-Georgel Chichioacă, cu sprijinul Primăriei Dorohoi și a unor creștini generoși. Pictura, în stilul neobizantin, tehnica „al secco”, a fost realizată de soții Gabriela și Sabin Drinceanu din Iași.

Corpul profesoral  este format din cadre didactice tinere, bine pregătite și foarte motivate. Munca în echipă, colaborarea permanentă și perfecționarea continuă sunt ca un slogan, pentru toate cadrele didactice care depun toate eforturile pentru ca elevii să primească noi cunoștințe în permanență.

Mândria cadrelor didactice o reprezintă absolvenții pe care i-a dat Seminarul în cei 30 de ani de la reînființare. Dintre aceștia, cei mai mulți au devenit preoți, slujind lui Dumnezeu la Sfintele altare, iar alții și-au îndreptat pașii spre alte domenii de activitate. Alte realizări se constituie în rezultatele de la olimpiade şi concursuri, proiecte Comenius, festivaluri, spectacole, colaborări cu alte instituţii de cultură etc.