Grădiniță nr. 6

Din 2011, Seminarul preluată ca structură Grădiniţa cu program prelungit nr. 6 din Dorohoi.

În anul 1955 a luat ființă instituția noastră sub numele de „Grădinița cu Program Prelungit nr.6 Dorohoi”, care funcționează într-o clădire donată învățământului de boierul Vârgolici în anul 1860, fiind de-a lungul anilor Școala Primară Nr.1 de fete „Vârgolici”, internat pentru fete, iar acum grădiniță.

Sub această titulatură funcționează și astăzi, pregătind până în anul 2006 doar 2 grupe de copii cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani, iar în perioada 2006-2012 au funcționat 5 grupe de copii, din care 3 grupe cu program prelungit și 2 grupe cu program normal. Din anul 2012, grădinița noastră pregătește 4 grupe de preșcolari cu vârste cuprinse între 2 și 6 ani.

În anul școlar 2012-2013, în unitatea noastră frecventează cursurile un număr de 98 de preșcolari, repartizați la 3 grupe cu program prelungit și o grupă cu program normal.

Personalul didactic al grădiniței este format din 7 cadre didactice.

CINE SUNTEM? 

Suntem o unitate care prin eforturi colective, am reuşit să îmbunătăţim imaginea instituţiei şi să oferim servicii educative de calitate. Reconsiderarea relaţiilor cu Primăria Dorohoi şi atragerea sponsorilor au dus la schimbări majore în sensul creării condiţiilor şi a cadrului ambiental, propice nevoilor preşcolarilor. Calitatea, eficienţa şi resposabilitatea muncii sunt trei indicatori de performanţă pe care orice unitate preşcolară trebuie sa-i îndeplinească pentru a-şi asgura existenţa într-o societate democratică.

CE VOM FI?

Suntem conștienţi că ne aflăm pe un drum ascendent, spre perfecţionarea procesului de învăţământ, ca rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână trei elemente esenţiale: copiii, părinţii şi calitatea, în tot ceea ce întreprindem, ca o garanţie a progresului, a durabilităţii, a realizarii scopului propus.

MISIUNEA GRĂDINIŢEI

Grădinița cu Program Prelungit Nr.6 Dorohoi, pune la dispoziţia comunităţii oportunităţi de dezvoltare şi de educaţie de înalt profesionalism. Prin acţiuni de mare responsabilitate şi de calitate, vom urmări satisfacerea nevoilor de joc şi de învăţare ale copiilor pentru ca ei să se integreze şi să facă faţă  cu succes cerinţelor şcolii.

Unitatea noastră are disponibilităţi pentru schimbare şi înnoire, dispunând de susţinere teoretică şi practică, precum şi de resurse ce pot fi îmbunătăţite pentru a face reformă.

Interacţiunea grădiniţei cu mediul social, cultural şi economic, transformă grădiniţa într-un centru de resurse educaţionale oferite comunităţii. Accentul cade pe dezvoltarea dimensiunii formative a pregătirii şi pe dobândirea de capacităţi, abilităţi şi operaţii intelectuale necesare actului de cunoaştere care favorizează învăţarea.

VIZIUNEA

Grădiniţa noastră îşi propune să fie o instituţie care să formeze personalităţi, să cizeleze mentalităţi , să formeze deprinderi, să ofere şanse egale tuturor copiilor.

De asemenea, prin întreaga activitate din grădiniţă, se urmăreşte garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolară, apoi la cea socială şi crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ. Trebuie să oferim posibilitatea de exprimare a propriei identităţi asigurând tuturor egalitate de şanse.