Conferință dedicată Rugăciunii, găzduită de Paraclisul Seminarului Teologic Dorohoi
„Țara de sus – vatră de cultură și spiritualitate”
Corul Haris prezent la Olimpiada Naținală Corală, etapa județeană
Promovarea ofertei educaționale
Campionat de șah
"Wedding Traditions Cultural Awareness"
Activitate Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog
„Cu viața mea apăr viața"
Concursul de istorie localǎ „Eroul de lângǎ mine”

Bine ați venit la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob”!

VIZIUNE: Şcoala este clădirea între pereţii căreia se află ziua de mâine.

În viziunea Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi unitatea de învățământ trebuie să fie percepută ca spațiu cu triplă semnificație: areal al învățării, predării și altor procese cu efecte cognitive; spațiu al producției teologice, științifice, culturale, artistice; univers în care se configurează și se redefinesc fundamentele viitorului statut al absolventului cu o pregătire liceală în dogmele moral-creștine ortodoxe.

MISIUNE: Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi oferă beneficiarilor șansa însușirii și dobândirii cunoștințelor umane, cât și a celor specific teologice necesare pentru realizarea profilului moral autentic al creștinului mărturisitor, precum și pentru a fi în viitor considerați o resursă umană valoroasă, cu o formare profesională bună.

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi funcționează ca un tot unitar, creat din efortul structurii manageriale, al personalului şcolii, al beneficiarilor direcţi – elevii, al comunităţii locale, al Inspectoratului Şcolar Județean Botoșani, al Arhiepiscopiei Iașilor și al altor parteneri implicaţi.

Seminarul dorohoian este un liceu vocaţional care, de aproape trei decenii, formează generaţii de tineri chemaţi să slujească Biserica şi valorile autentice ale neamului nostru. Fiind o şcoală teologică, unde se pot cultiva pasiunile şi aptitudinile, fiecare tânăr va redescoperi bucuria de a se ruga, de a cânta, de a se pregăti pentru viaţă, fiecare având şanse egale într-o societate în continuă schimbare.

În același timp, şcoala noastră îşi propune să ofere elevilor un mediu plăcut, sigur, în care să-şi îmbogăţească bagajul de cunoştinţe, dar şi competenţele necesare pentru formarea şi participarea activă în societate, bazându-se pe un sistem clar de valori religios-culturale, în strânsă legătură cu mesajul Evangheliei.

Prin acţiuni de responsabilitate şi calitate, Seminarul constituie un mediu educaţional corespunzător nevoilor de formare ale tinerilor. Va fi întotdeauna locul unde elevii îşi vor defini şi dezvolta personalitatea, părinţii vor fi parteneri în educarea lor, iar cadrele didactice vor dirija procesul instructiv-educativ cu eficienţă şi responsabilitate.

Director,

Pr. Prof. Chichioacă Petru-Georgel

De ce noi?

 • Vechea „Școală de la Răscruci”, cum era numit Seminarul Teologic din Dorohoi între anii 1923-1933, şi-a redeschis porţile pentru a-şi continua menirea – aceea de a forma tineri de nădejde pentru Biserică şi Ţară.

  Părintele Dumitru Furtună s-a străduit să ofere în vremuri de restrişte, mângâiere şi ajutor atât copiilor bogați cât și celor săraci. Aşa e şi astăzi, la Dorohoi. Copiii zilelor noastre au nevoie de mângâiere şi ajutor  pentru a-şi regăsi liniştea şi identitatea cuvenită unor buni creştini şi cetăţeni, conştienţi de veşnicia lor, într-o lume prea bulversată de cele trecătoare.

  Seminarul Teologic din Dorohoi este şcoala în care tânărul reuşeşte să-şi depăşească angoasele, să se cunoască mai bine, să comunice cu cei din jur şi să ştie când trebuie să vină în ajutorul aproapelui. Prezenţa duhovnicului în viaţa elevului seminarist îşi pune amprenta pentru tot restul vieţii prin puterea rugăciunii a unuia pentru celălalt. De fapt prietenia elev-profesor (duhovnic), rămâne peste ani şi ani ca o realizare şi totuşi ca  o  nostalgie.

  Pr. prof. Constantin Muha(+2020)
 • În urmă cu 27 ani, în luna septembrie a anului 1995, pășeam emoționat pragul acestei minunate școli, care a devenit, odată cu trecerea vremii, a doua mea casă.

  Timp de cinci ani am învățat să fiu un bun slujitor al lui Dumnezeu, am învățat să fiu OM.

  Pr. Ionuț Crețu
 • Ca profesor la un Seminar Teologic, am conștientizat că activitatea pe care eu și colegii mei o desfășurăm nu înseamnă simplă prestație didactică, ci este un act de responsabilitate față de Biserică și față de Dumnezeu, deoarece Seminarul are menirea de a pregăti viitorii slujitori ai Bisericii, unii dintre ei clerici, alții mireni.

  Pr. Prof. Georgel Chichioacă
 • Anii au trecut repede cu ore, lecții, lucrări și examene, cu repetiții și concerte, cu cărți citite și prieteni de suflet, cu slujbe frumoase și cu părinți profesori care s-au dăruit cu tot ce au mai bun, mai frumos, mai nobil, în sufletele lor, pentru ca noi cei ce ne pregăteam pentru viață, și nu pentru orice fel de viață, să putem lua cele mai înțelepte hotărâri pentru noi și pentru cei încredințați nouă.

  Pr. Prof. Ionuț Apetrei
 • Ea – școala – este cea care oferă copiilor, tinerilor lumina cunoașterii, hrana necesară pentru dezvoltarea minții, pentru formarea personalității, pentru conturarea, fundamentarea viitorului.

  Este cea care oferă modele, o educație morală confirmată în timp.  Trecând de la adolescență la maturitate, el – școlarul – va  ști să transmită, să gestioneze bogăția culturală, morală, etică pe care a primit-o.

  Prof. Cristina Ionela Ignat
 • Nu ştiu dacă aţi avut vreodată sentimentul că locul în care sunteţi este cel mai  potrivit pentru voi, că ceea ce faceți este atât de drag sufletului vostru încât, cu fiecare zi, vă îndrăgostiţi şi mai mult de meseria pe care v-aţi ales-o. Un astfel de loc este pentru mine şi sufletul meu, Seminarul Teologic Liceal „Sf. Ioan Iacob” Dorohoi.

  Prof. Elena Chicoș
 • Școala și biserica sunt izvorul binelui, luminii și adevărului, dar și straja neadormită a tot ceea ce avem noi mai scump.
  Drumul către civilizație trece numai prin școală și biserică!

  Pr. Prof. Teodor-Cătălin Budacă
 • Şcoala a fost, este şi va fi un loc unde elevii pot da frâu liber imaginaţiei şi creativităţii pentru a creşte frumos, a se dezvolta armonios, atât fizic cât şi intelectual, şi pentru a-şi putea aduce aportul în societatea din ce în ce mai avidă de tineri valoroşi şi bine pregătiţi. Seminarul Teologic Dorohoi dispune de toate facilităţile moderne pentru a putea pregăti oamenii de mâine şi pentru a le asigura acestora toate mijloacele necesare pentru a putea păşi în viaţă cu încredere şi cu dorinţa sinceră şi vie de a aduce un plus de bine, de frumos, de divin în lumea contemporană.

  Prof. Vlad Istrate
„Viața școlii tale”

„Viața școlii tale”

Vezi aici revista Seminarului!

Mai multe detalii...
File de istorie

File de istorie

Seminarul dorohoian
de la reînființare până astăzi

Mai multe detalii...