Grădinița nr. 4

Lipsa  arhivei  pentru perioada  de început a grădiniţei, constituie  o piedică pentru  reconstituirea fidelă a unei istorii. Cercetând actele disponibile la nivelul Primăriei Dorohoi, se pot creiona următoarele date:

Grădiniţa şi-a început activitatea în anul 1957  în localul situat pe str. Spiru Haret  nr. 74, cu program normal- două grupe având la conducere pe doamna Zastanevschi Elena.  Mai târziu, ca urmare a solicitărilor venite din partea părinţilor şi a creşterii numărului  de copii, grădiniţa şi-a mărit capacitatea, ajungând ca în perioada 1968-1972 să funcţioneze cu 5 grupe de copii.

Preocuparea principală a celor care trudeau în acea perioadă, era aceea de a asigura şcolarizarea unui număr cât mai mare de preşcolari şi pregătirea acestora pentru şcoală. Din această perioadă s-a remarcat doamna Chiriac Maria, care ca bună organizatoare a încercat pe parcursul anilor să doteze grădiniţa  cu cele necesare, să asigure baza didactico-materială impusă de cerinţele programelor aflate în vigoare pe atunci.

Încă de la înfiinţare, grădiniţa nu a dispus de un local propriude funcţionare. Ca urmare în perioada 1972-1981 şi-a schimbat locaţiile de mai multe ori, locaţii care se aflau în perimetrul Şcolii generale nr. 5 Dorohoi, de care a aparţinut ani de-a rândul. O perioadă îndelungată, 1972-2009, la conducerea acestei unităţi s-a aflat doamna Vlasov Virginia, ed. Gr. I didactic, care pe fondul unui climat de muncă şi exigenţă, a reuşit să motiveze întreg colectivul didactic spre obţinerea unor performanţe didactice în pregătirea copiilor pentru şcoală, să introducă o anumită rigoare în activitatea cadrelor didactice, punând accentul pe perfecţionarea lor metodică, asigurând astfel un învăţământ de calitate, diferenţiat în funcţie de capacităţile şi interesele copiilor.

Urmare a acestor preocupări, a rezultatelor deosebite obţinute de colectivul grădiniţei în pregătirea copiilor pentru şcoală, în dotarea şi autodotarea grădiniţei, de-a lungul anilor i-au fost recunoscute meritele. Astfel Inspectoratul Şcolar Judeţean şi autorităţile locale au decernat diplome şi premii la diferite concursuri, ca:

„Educatoare evidenţiată”- ed. Vlasov Virginia-Ministerul Educaţiei 1987;

„Cea mai frumoasă grădiniţă”-2004;

Diploma „Gheorghe Lazăr cl. I-a”- ed. Vlasov Virginia-2007;

diplome şi premii la concursurile locale şi judeţene tematice: „DO-RE-MI”, „Moştenitorii” etc – obţinute prin truda educatoarelor: Boureanu Mariana, Chiţu Mariana, Ailenei Elvira.

Cadrele didactice au căutat în permanenţă creşterea valorii prin formarea continuă şi abordarea de noi studii de specialitate, inclusiv de rang universitar şi postuniversitar în specializările – Psohopedagogie-Sociologie, Ştiinţele Educaţiei, Consiliere Educaţională-master. De altfel, în perioada 1998-2010, toate educatoarele grădiniţei au obţinut salarii şi gradaţii de merit.

Din anul şcolar 2008-2009, prin decizia Consiliului de Administraţie a Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani,  Grădiniţa 4 a devenit structură a Seminarului Teologic Liceal „Sf. Ioan Iacob” din Dorohoi.

În anul şcolar 2008-2009 a fost realizată aducţiunea de gaz metan şi  montarea unei   centrale pe gaz metan, care asigură un confort deosebit. De asemena a fost înlocuită o bună bucată din gardul împrejmuitor al curţii exterioare.

După ieşirea la pensie a doamnei ed. Virginia Vlasov, în noul statut pe care îl are grădiniţa, coordonator de structură este d-na Mariana Boureanu, profesor pentru învăţământul preşcolar. În grădiniţă mai activează doamna Mariana Chiţu,profesor pentru învăţământul preşcolar şi d-ra Anca Brânzei, profesor pentru învăţământul preşcolar- alcătuind un colectiv unit şi devotat educării celor mici,  lucru relevat prin faptul că această grădiniţă este foarte căutată de părinţi şi copii.

În perioada septembrie-decembrie 2012 la clădirea grădiniţei s-au efectuat lucrări de reparaţii capitale, care au constat în înlocuirea tablei pe şarpante, schimbarea tâmplăriei vechi  la exterior cu tâmplărie pvc+geam termopan, realizarea termosistemului la exterior prin anvelopare şi executarea tencuielii decorative, repararea paratrăsnetului, refacerea aleii de la intrarea în grădiniţă prin montarea de borduri şi pavele, lucrări ce au totalizat cca. 83.000 lei, obţinuţi de la bugetul local şi din veniturile proprii ale Seminarului.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:
– octombrie 2012- „De vorbă cu toamna”, la Grădiniţa nr. 4 Dorohoi
Un pictor iscusit a pictat cu roşu aprins, cu galben şi portocaliu frunzele copacilor. Este iarăşi toamnă. Preşcolarii de la grupa „ALBINUŢELE” îndrumaţi de prof. Mariana Chiţu, au invitat-o pe toamnă în grădiniţă şi au vorbit împreună despre misiunea ei pe pământ: rodnicie şi bogăţie, frumuseţea şi bucuria roadelor oferite.

Acum când acest anotimp se pregăteşte să părăsească natura şi să vină sora ei – iarna, şi am ajuns şi noi la sfârşitul proiectului „De vorbă cu toamna” copiii, au împărtăşit şi părinţilor cele mai frumoase momente pe care le-au petrecut împreună cu toamna.

Îmbrăcaţi în cele mai frumoase culori ale toamnei, copiii au mulţumit acesteia pentru darurile aduse aşa cum au ştiut ei mai bine: au cântat, au spus poezii, au dansat şi au împrăştiat în jur numai bucurie.