Filologie Bilingv

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat: 2020-2021

Filiera TEORETICĂ, Profil UMANIST,

Specializarea FILOLOGIE-BILINGV  LIMBA  ROMÂNĂ – LIMBA  ENGLEZĂ

În vederea înscrierii în clasa a IX-a profil filologie-bilingv limba engleză testul de competențe lingvistice pentru admiterea în liceu se echivalează, după cum urmează:

– părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului transmite  pe adresa de e-mail/adresa poștală a unității de învățământ GIMNAZIAL (cu confirmare de primire) sau prin depunerea LA unitatea de învățământ GIMNAZIAL (şcoala de provenienţă) din care provine candidatul, în perioada 2-5 iunie 2020, în format scanat/fotocopiat cererea de echivalare a probei de admitere cu media mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba engleză.

*** Se poate solicita echivalarea probei cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne SAU recunoașterea distincțiilor (premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune) obținute, pe parcursul învățământului gimnazial, la etapa națională a olimpiadei de limba engleză.

  • în perioada 2-5 iunie 2020 se va depune la secretariatul Seminarului SAU pe adresa de email semdorohoi@com dosarul de înscriere cu următoarele documente:
  1. Cererea de înscriere
  2. Certificatul de naştere şi cartea de identitate (dacă este cazul)
  3. Anexa la fişa de înscriere
  4. Adeverinţă medicală de la medicul şcolar sau de familie – „clinic sănătos” şi fişa cu vaccinările 0-14 ani
  5. Documentul cu rezultatul echivalării pentru proba de admitere

Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 0231611961 sau 0744624918