Admitere la Seminarul Teologic Dorohoi

Admitere 2018 la Seminarul Teologic Ortodox Dorohoi

Admitere la Seminarul Teologic Ortodox Dorohoi

Teologie Pastorală 2022

ADMITEREA la profilul Teologie Pastorală, an școlar   2022-2023

24 de locuri disponibile (doar băieți).

Dosarul pentru Admitere la clasa de Teologie Pastorală va cuprinde următoarele documente:

 1. certificat de Botez – copie;
 2. recomandarea din partea preotului paroh, din care să reiasă comportamentul candidatului şi date despre familie, semnată şi de membrii Consiliului Parohial;
 3. certificat naştere și carte de identitate (dacă este cazul) – copie;
 4. adeverinţă din care să rezulte mediile la purtare pentru fiecare din clasele V – VIII;
 5. foaie matricolă clasele V-VIII cu mediile la toate materiile de studiu (se va depune după absolvirea clasei a VIII-a);
 6. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a (se va depune după susținerea examenului Evaluarea Național);
 7. anexa la fișa de admitere eliberată de unitatea de învățământ gimnazial;
 8. fişa medicală/ adeverinţă medicală de la medicul şcolar sau de familie – „clinic sănătos” şi fişa cu vaccinările 0-14 ani;
 9. declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat la cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte;
 10. cerere de obţinere a  binecuvântării din partea Episcopului locului şi cerere de înscriere (se completează la Seminar).

 Înscrierile se fac la sediul Seminarului din Dorohoi, Str. Poștei 14.

Tematica pentru examenul scris este următoarea:

 1. Decalogul: importanța lui în viața omuluiclasa a V-a;
 2. Rugăciunea, bază și lumină a credinței creștine – clasa a VI-a;
 3. Rugăciunea Tatăl nostru– clasa a VI-a;
 4. Sfintele Taine în viața creștinilor – clasa a VII-a;
 5. Biserica – lăcaș de închinare și de sfințire a omului – clasa a VII-a;
 6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a;
 7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața Bisericii – clasa a VIII-a.

Bibliografie:

 1. Mica Biblie;
 2. Caiet pentru elevi, cadre didactice şi părinţi- Religie creştin-ortodoxă – clasele V – VIII, Editura „Sf. Mina”;
 3. Manuale religie clasele V-VIII conforme cu Programa V-VIII aprobată prin OMEN nr. 3393 din 28 februarie 2017.

În cadrul examenului de admitere, candidaţii vor susţine, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

 1. a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
 2. b) o probă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă.

Proba orală constă în:

 1. verificarea dicţiei prin rostirea uneia dintre rugăciunile: Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamna, Crezul, Psalmul 50 sau Rugăciunile începătoare – Împărate Ceresc, Prea Sfântă Treime, Tatăl Nostru;
 2. motivarea alegerii unei unităţi de învăţământ vocaţional teologic;
 3. verificarea aptitudinilor muzicale prin: intonarea uneia dintre cântările bisericeşti – Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul Învierii-Hristos a Înviat, Tatăl nostru, Troparul Rusaliilor, Fie numele Domnului binecuvântat; Colinde cu text religios;

*** NOTĂ:  Pentru examenul la proba orală nu se vor verifica noțiuni teoretice. Probele orale se notează cu calificative admis/respins sau în funcție de prevederile Metodologiei elaborate de Ministerul Educației.

 

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat  2022-2023

Filiera VOCAŢIONALĂ, Profil TEOLOGIC,

Specializarea TEOLOGIE  ORTODOXĂ

                                  Prima sesiune de admitere – mai 2022

 • 11 – 13 mai 2022 – Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini;
 • 16 – 17 mai 2022 – Înscrierea pentru probele de aptitudini;
 • 18 – 20 mai 2022 – Desfăşurarea probelor de aptitudini;
 • 31 mai 2022 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor);
 • 27 mai 2022 – Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini.                       

                           A doua sesiune de admitere – iulie 2022

 • 26 iulie 2022– Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 27-28 iulie 2022– Desfăşurarea probelor de aptitudini

RELAȚII SUPLIMENTARE LA TEL. 0231611961 

Filologie Bilingv 2022

 

ADMITEREA la profilul Filologie-Bilingv, Română-Engleză

26 de locuri disponibile (fete și băieți).

Această clasă este aprobată de Consiliul A.R.A.C.I.P. (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar) prin Hotărârea nr.16/08.12.2008 şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Inovării prin Ordinul Ministrului nr. 5383 din 30.09.2009, iar din luna noiembrie 2015 este acreditată definitiv, în urma inspecției ARACIP desfășurată în școala noastră.

Dosarul pentru Admitere la clasa de Filologie Bilingv va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere (se completează la Seminar);
 2. cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
 3. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a (se va depune după susținerea examenului Evaluarea Național);
 4. anexa la fișa de admitere eliberată de unitatea de învățământ gimnazial;
 5. foaie matricolă clasele V-VIII cu mediile la toate materiile de studiu (se va depune după absolvirea clasei a VIII-a);
 6. adeverinţă medicală de la medicul şcolar sau de familie – „clinic sănătos” şi fişa cu vaccinările 0-14 ani.

Examenul de verificare a cunoștinţelor de limba modernă constă în două probe:

-PROBA SCRISĂ, pentru care se acordă un punctaj maxim de 70 de puncte, din care 10 din oficiu;

-PROBA ORALĂ, pentru care se acordă un punctaj maxim de 30 de puncte.

Subiectele pentru proba scrisă vor cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea competenţelor de înţelegere de texte şi a funcţiilor comunicative/actelor de limbaj corespunzătoare nivelului A2, cum ar fi întrebări cu răspunsuri multiple, întrebări cu răspuns scurt, întrebări de tip adevărat/fals cu justificare, exerciţii de realizare a unor corespondenţe, text lacunar.

Timpul afectat probei scrise este de 60 minute.

Proba orală va cuprinde itemi pentru verificarea competenţelor de discurs oral şi de participare la conversaţie de nivel A2.

 

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat  2022-2023

Filiera TEORETICĂ, Profil UMANIST,

Specializarea FILOLOGIE-BILINGV  LIMBA  ROMÂNĂ – LIMBA  ENGLEZĂ

Prima sesiune de admitere –mai 2022

 • 11 – 13 mai 2022– Eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
 • 16-17 mai 2022– Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
 • 18-20 mai 2022– Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
 • 23 mai 2022– Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
 • 27 mai 2022– Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
 • 30-31 mai 2022– Ridicarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
 • 03 iunie 2022– Depunerea/ transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, la unităţile de învăţământ de provenienţă

A doua sesiune de admitere – iulie 2022

 • 26 iulie 2022– Înscrierea pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
 • 27-28 iulie 2022– Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă

RELAȚII SUPLIMENTARE LA TEL. 0231611961 

Citatul zilei

Informează-te

Logo_Portal_Doxologia_MMB

Logo_Basilica

Logo_Trinitas_TV

Logo_Radio_Trinitas

Logo_Ziarul_Lumina

Arhivă articole

decembrie 2022
L Ma Mi J V S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031