Admitere la Seminarul Teologic Dorohoi

Admitere 2018 la Seminarul Teologic Ortodox Dorohoi

Admitere la Seminarul Teologic Ortodox Dorohoi

Teologie Pastorală 2020

ADMITERE 2020

Filiera VOCAŢIONALĂ, Profil TEOLOGIC,

Specializarea TEOLOGIE  ORTODOXĂ

 

-La admiterea în clasa a IX-a la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Iacob” Dorohoi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă V-VIII.

-În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

 1. A) o probă orală, evaluată cu calificativ admis/respins, care constă în:

¨ verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

¨ motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

¨ verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

Proba orală, se desfășoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații înscriși. Sunt valabile și înregistrări cu subiectele menționate, care pot fi trimise la adresa seminardorohoi@gmail.com în perioada 9-11 iunie 2020.

 1. B) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, echivalată cu media aritmetică a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII.

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune la sediul Seminarului din Dorohoi, str. Poștei nr. 14, sau on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ(semdorohoi@yahoo.com), cu condiția depunerii documentelor în format letric până la data de 31 august 2020.

 

CALENDARUL ADMITERII:

¨ 2-5 iunie 2020 – Înscrierea pentru probele de aptitudini

¨ 9-12 iunie 2020 – Desfăşurarea probelor de aptitudini

¨ 12 iunie 2020 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde următoarele acte:

 1. anexa la fișa de înscriere
 2. certificat de naştere – copie
 3. fişa medicală în original/adeverință de la medicul de familie Clinic sănătos+vaccinările
 4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte
 5. adeverință/certificat de botez – copie
 6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh
 7. binecuvântarea chiriarhului locului

RELAȚII SUPLIMENTARE LA TEL. 0231611961 SAU 0744624918

Filologie Bilingv 2020

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat: 2020-2021

Filiera TEORETICĂ, Profil UMANIST,

Specializarea FILOLOGIE-BILINGV  LIMBA  ROMÂNĂ – LIMBA  ENGLEZĂ

În vederea înscrierii în clasa a IX-a profil filologie-bilingv limba engleză testul de competențe lingvistice pentru admiterea în liceu se echivalează, după cum urmează:

– părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului transmite  pe adresa de e-mail/adresa poștală a unității de învățământ GIMNAZIAL (cu confirmare de primire) sau prin depunerea LA unitatea de învățământ GIMNAZIAL (şcoala de provenienţă) din care provine candidatul, în perioada 2-5 iunie 2020, în format scanat/fotocopiat cererea de echivalare a probei de admitere cu media mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba engleză.

*** Se poate solicita echivalarea probei cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne SAU recunoașterea distincțiilor (premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune) obținute, pe parcursul învățământului gimnazial, la etapa națională a olimpiadei de limba engleză.

 • în perioada 2-5 iunie 2020 se va depune la secretariatul Seminarului SAU pe adresa de email semdorohoi@com dosarul de înscriere cu următoarele documente:
 1. Cererea de înscriere
 2. Certificatul de naştere şi cartea de identitate (dacă este cazul)
 3. Anexa la fişa de înscriere
 4. Adeverinţă medicală de la medicul şcolar sau de familie – „clinic sănătos” şi fişa cu vaccinările 0-14 ani
 5. Documentul cu rezultatul echivalării pentru proba de admitere

Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 0231611961 sau 0744624918