Admitere la Seminarul Teologic Dorohoi

Admitere 2018 la Seminarul Teologic Ortodox Dorohoi

Admitere la Seminarul Teologic Ortodox Dorohoi

Teologie Pastorală 2021

ADMITEREA la profilul Teologie Pastorală, an școlar   2021-2022

24 de locuri disponibile (doar băieți).

Dosarul de înscriere la clasa de Teologie Pastorală va cuprinde următoarele documente:

 1. Anexa la fișa de înscriere, eliberată de școala de proveniență.
 2. Certificat de naştere – copie;
 3. Fişa medicală în original(tip AB/Școală de șoferi) – eliberată de spital sau policlinică, cu parafa a mai multor medici specialişti;
 4. Declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat la cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte;
 5. Adeverință/certificat de Botez – copie;
 6. Recomandarea din partea preotului paroh, din care să reiasă comportamentul candidatului şi date despre familie, semnată şi de membrii Consiliului Parohial;
 7. Binecuvântarea chiriarhului locului(se completează la Seminar);
 8. Foaie matricolă clasele V-VIII cu mediile la toate materiile de studiu (media generală pe V-VIII trebuie să fie minim 7,00) şi media la purtare (minim 9);
 9. Adeverinţă medicală de la medicul şcolar sau de familie – „clinic sănătos” şi fişa cu vaccinările 0-14 ani;

Dosarele se depun la sediul Seminarului din Dorohoi, Str. Poștei 14, sau On-Line, pe adresa de e-mail semdorohoi@yahoo.com

*** NOTĂ:  În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

 1. a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

Interviul/colocviul/proba orală se desfășoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații înscriși și constă în:

verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

 1. b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă. Această probă constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII.

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat  2021-2022

Filiera VOCAŢIONALĂ, Profil TEOLOGIC,

Specializarea TEOLOGIE  ORTODOXĂ

 

Prima sesiune de admitere – iunie 2021

 • 07-14 iunie 2021– Înscrierea pentru probele de aptitudini și eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute.
 • 15-18 iunie 2021–Desfăşurarea /Echivalarea probelor de aptitudini

A doua sesiune de admitere – iulie 2021

 • 29 iulie 2021– Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 30 iulie 2021– Desfăşurarea probelor de aptitudini

IMPORTANT:

 • Absolvenţii de Seminar – Teologie Pastorală, pot opta pentru continuarea cursurilor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi cu specializările: Teologie Pastorală, Teologie Artă Sacră şi Asistenţă Socială sau pentru orice altă facultate din spectrul universitar din România.
 • De asemenea pot accesa burse universitare şi după absolvirea studiilor superioare pot face misiune ca preoţi, diaconi  sau cântăreţi bisericeşti în  parohie sau ca laici ori  clerici într-una din instituţiile de învăţământ,  mass-media sau de asistenţă socială dezvoltate de Biserica Ortodoxă Română în parteneriat cu Statul Român sau diverse ONG-uri.

RELAȚII SUPLIMENTARE LA TEL. 0231611961 

Filologie Bilingv 2021

 

ADMITEREA la profilul Filologie-Bilingv, Română-Engleză

26 de locuri disponibile (fete și băieți).

Această clasă este aprobată de Consiliul A.R.A.C.I.P. (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar) prin Hotărârea nr.16/08.12.2008 şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Inovării prin Ordinul Ministrului nr. 5383 din 30.09.2009, iar din luna noiembrie 2015 este acreditată definitiv, în urma inspecției ARACIP desfășurată în școala noastră.

Dosarul pentru Admitere la clasa de Filologie Bilingv va cuprinde următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere;
 2. Cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
 3. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
 4. Anexa la fișa de admitere eliberată de școala de proveniență;
 5. Foaia matricolă pentru clasele V–VIII (cu calculul mediei generale);
 6. Adeverinţă medicală de la medicul şcolar sau de familie – „clinic sănătos” şi fişa cu vaccinările 0 -14 ani.

Dosarele se depun la sediul Seminarului din Dorohoi, Str. Poștei 14, sau On-Line, pe adresa de e-mail semdorohoi@yahoo.com

*** NOTĂ: Proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă constă în recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba engleză.

Proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă se echivalează cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă pentru care optează elevul.

Nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă este 6(șase).

 

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat  2021-2022

Filiera TEORETICĂ, Profil UMANIST,

Specializarea FILOLOGIE-BILINGV  LIMBA  ROMÂNĂ – LIMBA  ENGLEZĂ

Prima sesiune de admitere – iunie 2021

 • 07-14 iunie 2021 – Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă;
 • 15-18 iunie 2021– Desfăşurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă

A doua sesiune de admitere – iulie 2021

 • 29 iulie 2021– Înscrierea pentru probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
 • 30 iulie 2021– Desfăşurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă

RELAȚII SUPLIMENTARE LA TEL. 0231611961 

Citatul zilei

Informează-te

Logo_Portal_Doxologia_MMB

Logo_Basilica

Logo_Trinitas_TV

Logo_Radio_Trinitas

Logo_Ziarul_Lumina

Arhivă articole

ianuarie 2022
L Ma Mi J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31