Teologie Pastorală

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat  2020-2021

Filiera VOCAŢIONALĂ, Profil TEOLOGIC, Specializarea TEOLOGIE  ORTODOXĂ

-La admiterea în clasa a IX-a la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Iacob” Dorohoi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă V-VIII.

-În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

  1. A) o probă orală, evaluată cu calificativ admis/respins, care constă în:

¨ verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

¨ motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

¨ verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

Proba orală, se desfășoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații înscriși. Sunt valabile și înregistrări cu subiectele menționate, care pot fi trimise la adresa seminardorohoi@gmail.com în perioada 9-11 iunie 2020.

  1. B) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, echivalată cu media aritmetică a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII.

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune la sediul Seminarului din Dorohoi, str. Poștei nr. 14, sau on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ(semdorohoi@yahoo.com), cu condiția depunerii documentelor în format letric până la data de 31 august 2020.

 

CALENDARUL ADMITERII:

¨ 2-5 iunie 2020 – Înscrierea pentru probele de aptitudini

¨ 9-12 iunie 2020 – Desfăşurarea probelor de aptitudini

¨ 12 iunie 2020 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde următoarele acte:

  1. anexa la fișa de înscriere
  2. certificat de naştere – copie
  3. fişa medicală în original/adeverință de la medicul de familie Clinic sănătos+vaccinările
  4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte
  5. adeverință/certificat de botez – copie
  6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh
  7. binecuvântarea chiriarhului locului

RELAȚII SUPLIMENTARE LA TEL. 0231611961 SAU 0744624918