Teologie Pastorală 2019

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat  2019-2020

Filiera VOCAŢIONALĂ, Profil TEOLOGIC, Specializarea TEOLOGIE  ORTODOXĂ

Prima sesiune de admitere – mai 2019

 • 8 – 9 mai 2019 – Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
 • 13 – 14 mai 2019 – Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 15 – 17 mai 2019 – Desfăşurarea probelor de aptitudini;
 • 20 mai 2019 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
 • 24 mai 2019 – Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini.

 

A doua sesiune de admitere – iulie  2019

 • 24 – 25 iulie 2019 – Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 26 şi 29 iulie 2019 – Desfăşurarea probelor de aptitudini

 

Pentru anul școlar 2019-2020 la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Iacob” Dorohoi sunt disponibile 28 locuri (băieţi).

Dosarul pentru Admitere la clasa de Teologie Pastorală va cuprinde următoarele documente:

 1. certificat de Botez – original şi copie xerox, legalizată de preotul paroh prin aplicarea ştampilei parohiei şi înscrisul: conform cu originalul;
 2. recomandarea din partea preotului paroh, din care să reiasă comportamentul candidatului şi date despre familie, semnată şi de membrii Consiliului Parohial;
 3. certificat naştere – original şi copie xerox;
 4. foaie matricolă clasele V-VIII cu mediile la toate materiile de studiu (media generală pe V-VIII trebuie să fie minim 7,00) şi media la purtare (minim 9);
 5. anexa la fișa de admitere eliberată de școala de proveniență.
 6. adeverinţă medicală de la medicul şcolar sau de familie – „clinic sănătos” şi fişa cu vaccinările 0-14 ani;
 7. fişa medicală ( tip AB) – eliberată de spital sau policlinică, cu parafa a mai multor medici specialişti;
 8. cerere de obţinere a  binecuvântării din partea Episcopului locului şi cerere de înscriere (se completează la Seminar).

Înscrierile se fac la sediul Seminarului din Dorohoi, Str. Poștei 14, telefon 0231611961.

 

Programa:

 1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie;
 2. Crearea lumii;
 3. Hristos Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere;
 4. Rugăciunea în viaţa creştinului;
 5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos;
 6. Legea cea nouă: Fericirile;
 7. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă;
 8. Pilda Semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu;
 9. Biserica – locaş de închinare;
 10. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov.

Bibliografie:

 1. Mica Biblie;
 2. Caiet pentru elevi, cadre didactice şi părinţi- Religie creştin-ortodoxă – clasele a VII-a şi a VIII-a, Editura „Sf. Mina”.

Probele orale:

 1. verificarea dictiei prin rostirea uneia dintre rugaciunile: Cuvine-se cu adevarat, Aparatoare Doamna, Crezul, Psalmul 50 sau Rugaciunileincepatoare-Imparate Ceresc,Prea Sfanta Treime, Tatal Nostru;
 2. verificarea aptitudinilor muzicale prin: intonarea uneia dintre cantarilebisericesti- Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul Invierii-Hristos a Inviat, Tatăl nostru, Troparul Rusaliilor, Fie numele Domnului binecuvantat; Colinde cu text religios;
 3. intonarea unui cantec patriotic – Desteapta-te romane, Limba noastra,- Al. Cristea, Tara mea-D.G. Chiriac, Imnul eroilor, Pui de lei-s.a.;
 4. verificarea auzului muzical prin luarea tonului dupa pian sau tonul profesorului, intonarea gamei Do major si a unor sunete din gama;
 5. verificarea simtului ritmic prin repetarea unor formule ritmice.

Notă:  Pentru examenul la proba muzicala nu se vor verifica noțiuni teoretice. Probele orale se notează cu calificative admis/respins sau în funcție de prevederile Metodologiei elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Important:

 • Absolvenţii de Seminar, pot opta pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi cu specializările : Teologie Pastorală, Teologie Artă Sacră şi Asistenţă Socială sau pentru orice altă facultate din spectrul universtar din România.
 • De asemenea pot accesa burse universitare şi după absolvirea studiilor superioare, pot face misiune ca preoţi, diaconi  sau cântăreţi bisericeşti în  parohie sau ca laici ori  clerici într-una din instituţiile de învăţământ,  mass-media sau de asistenţă socială dezvoltate de Biserica Ortodoxă Română în parteneriat cu Statul Român sau diverse ONG-uri.
 • Avem studenţi şi absolvenţi la: Teologie Pastorală, Teologie – Limbi Moderne, Asistenţă Socială, Teologie-Patrimoniu, Drept, Institutul Naţional de Magistratură, Filosofie, Psihologie, I.S.E., Medicină, Conservator, Istorie, Arhitectură, Academia Militară, Educaţie Fizică şi Sport, Chimie Alimentară etc.

Related Posts

Urmărește-ne pe pagina de Facebook!

Citatul zieli

Informează-te

Logo_Portal_Doxologia_MMB

Logo_Basilica

Logo_Trinitas_TV

Logo_Radio_Trinitas

Logo_Ziarul_Lumina

Filmul de prezentare al școlii noastre