Teologie Pastorală 2022

ADMITEREA la profilul Teologie Pastorală, an școlar   2022-2023

24 de locuri disponibile (doar băieți).

Dosarul pentru Admitere la clasa de Teologie Pastorală va cuprinde următoarele documente:

 1. certificat de Botez – copie;
 2. recomandarea din partea preotului paroh, din care să reiasă comportamentul candidatului şi date despre familie, semnată şi de membrii Consiliului Parohial;
 3. certificat naştere și carte de identitate (dacă este cazul) – copie;
 4. adeverinţă din care să rezulte mediile la purtare pentru fiecare din clasele V – VIII
 5. foaie matricolă clasele V-VIII cu mediile la toate materiile de studiu (se va depune după absolvirea clasei a VIII-a)
 6. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a (se va depune după susținerea examenului Evaluarea Național);
 7. anexa la fișa de admitere eliberată de unitatea de învățământ gimnazial.
 8. fişa medicală / adeverinţă medicală de la medicul şcolar sau de familie – „clinic sănătos” şi fişa cu vaccinările 0-14 ani;
 9. declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat la cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte
 10. cerere de obţinere a  binecuvântării din partea Episcopului locului şi cerere de înscriere (se completează la Seminar).

 Înscrierile se fac la sediul Seminarului din Dorohoi, Str. Poștei 14.

Tematica pentru examenul scris este următoarea:

 1. Decalogul: importanța lui în viața omuluiclasa a V-a;
 2. Rugăciunea, bază și lumină a credinței creștine – clasa a VI-a;
 3. Rugăciunea Tatăl nostru– clasa a VI-a;
 4. Sfintele Taine în viața creștinilor – clasa a VII-a;
 5. Biserica – lăcaș de închinare și de sfințire a omului – clasa a VII-a;
 6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a;
 7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața Bisericii- clasa a VIII-a.

Bibliografie:

 1. Mica Biblie;
 2. Caiet pentru elevi, cadre didactice şi părinţi- Religie creştin-ortodoxă – clasele V – VIII, Editura „Sf. Mina”.
 3. Manuale religie clasele V-VIII conforme cu Programa V-VIII aprobată prin OMEN nr. 3393 din 28 februarie 2017

În cadrul examenului de admitere, candidaţii vor susţine, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

 a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă.

Proba orală constă în:

1. verificarea dicţiei prin rostirea uneia dintre rugăciunile: Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamna, Crezul, Psalmul 50 sau Rugăciunile începătoare – Împărate Ceresc, Prea Sfântă Treime, Tatăl Nostru;

2. motivarea alegerii unei unităţi de învăţământ vocaţional teologic;

3. verificarea aptitudinilor muzicale prin: intonarea uneia dintre cântările bisericeşti – Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul Învierii-Hristos a Înviat, Tatăl nostru, Troparul Rusaliilor, Fie numele Domnului binecuvântat; Colinde cu text religios;

*** NOTĂ:  Pentru examenul la proba orală nu se vor verifica noțiuni teoretice. Probele orale se notează cu calificative admis/respins sau în funcție de prevederile Metodologiei elaborate de Ministerul Educației.

 

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat  2022-2023

Filiera VOCAŢIONALĂ, Profil TEOLOGIC,

Specializarea TEOLOGIE  ORTODOXĂ

Prima sesiune de admitere – mai 2022

 • 11 – 13 mai 2022– Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
 • 16 – 17 mai 2022– Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 18 – 20 mai 2022– Desfăşurarea probelor de aptitudini
 • 23 mai 2022– Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
 • 27 mai 2022– Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini.

A doua sesiune de admitere – iulie 2022

 • 26 iulie 2022– Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 27-28 iulie 2022– Desfăşurarea probelor de aptitudini
 • 28-29 iulie 2022– Afișarea rezultatelor și rezolvarea eventualelor contestaţii

IMPORTANT:

 • Absolvenţii de Seminar – Teologie Pastorală, pot opta pentru continuarea cursurilor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi cu specializările: Teologie Pastorală, Teologie Artă Sacră şi Asistenţă Socială sau pentru orice altă facultate din spectrul universitar din România.
 • De asemenea pot accesa burse universitare şi după absolvirea studiilor superioare pot face misiune ca preoţi, diaconi  sau cântăreţi bisericeşti în  parohie sau ca laici ori  clerici într-una din instituţiile de învăţământ,  mass-media sau de asistenţă socială dezvoltate de Biserica Ortodoxă Română în parteneriat cu Statul Român sau diverse ONG-uri.

Related Posts

Urmărește-ne pe pagina de Facebook!

Citatul zieli

Informează-te

Logo_Portal_Doxologia_MMB

Logo_Basilica

Logo_Trinitas_TV

Logo_Radio_Trinitas

Logo_Ziarul_Lumina

Filmul de prezentare al școlii noastre