Teologie Pastorală 2021

ADMITEREA la profilul Teologie Pastorală, an școlar   2021-2022

24 de locuri disponibile (doar băieți).

Dosarul de înscriere la clasa de Teologie Pastorală va cuprinde următoarele documente:

 1. Anexa la fișa de înscriere, eliberată de școala de proveniență.
 2. Certificat de naştere – copie;
 3. Fişa medicală în original(tip AB/Școală de șoferi) – eliberată de spital sau policlinică, cu parafa a mai multor medici specialişti;
 4. Declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat la cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte
 5. Adeverință/certificat de Botez – copie;
 6. Recomandarea din partea preotului paroh, din care să reiasă comportamentul candidatului şi date despre familie, semnată şi de membrii Consiliului Parohial;
 7. Binecuvântarea chiriarhului locului(se completează la Seminar);
 8. Foaie matricolă clasele V-VIII cu mediile la toate materiile de studiu (media generală pe V-VIII trebuie să fie minim 7,00) şi media la purtare (minim 9);
 9. Adeverinţă medicală de la medicul şcolar sau de familie – „clinic sănătos” şi fişa cu vaccinările 0-14 ani;

Dosarele se depun la sediul Seminarului din Dorohoi, Str. Poștei 14, sau On-Line, pe adresa de e-mail semdorohoi@yahoo.com

 *** NOTĂ:  În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

 1. a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

Interviul/colocviul/proba orală se desfășoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații înscriși și constă în:

verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

 1. b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă. Această probă constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII.

 

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat  2021-2022

Filiera VOCAŢIONALĂ, Profil TEOLOGIC,

Specializarea TEOLOGIE  ORTODOXĂ

Prima sesiune de admitere – iunie 2021

 • 07-14 iunie 2021– Înscrierea pentru probele de aptitudini și eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute.
 • 15-18 iunie 2021–Desfăşurarea /Echivalarea probelor de aptitudini

A doua sesiune de admitere – iulie 2021

 • 29 iulie 2021– Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 30 iulie 2021– Desfăşurarea probelor de aptitudini

IMPORTANT:

 • Absolvenţii de Seminar – Teologie Pastorală, pot opta pentru continuarea cursurilor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi cu specializările: Teologie Pastorală, Teologie Artă Sacră şi Asistenţă Socială sau pentru orice altă facultate din spectrul universitar din România.
 • De asemenea pot accesa burse universitare şi după absolvirea studiilor superioare pot face misiune ca preoţi, diaconi  sau cântăreţi bisericeşti în  parohie sau ca laici ori  clerici într-una din instituţiile de învăţământ,  mass-media sau de asistenţă socială dezvoltate de Biserica Ortodoxă Română în parteneriat cu Statul Român sau diverse ONG-uri.

Related Posts

Urmărește-ne pe pagina de Facebook!

Citatul zieli

Informează-te

Logo_Portal_Doxologia_MMB

Logo_Basilica

Logo_Trinitas_TV

Logo_Radio_Trinitas

Logo_Ziarul_Lumina

Filmul de prezentare al școlii noastre