Seminarul Nou

Seminarul Teologic din Dorohoi a luat fiinţă în anul 1923 la iniţiativa şi prin truda P. C. Pr. Ic. Dr. Dumitru Furtună, renumit preot, profesor, folclorist şi etnograf. Seminarul purta numele mitropolitului cu a cărui binecuvântare luase fiinţă şi anume „Pimen (Georgescu) Mitropolitul”. În scurt timp de la înfiinţare şi-a căpătat supranumele de „şcoala de la răscruci”, deoarece şcolariza copiii orfani de război, precum şi copii din Basarabia şi Bucovina, prin burse înfiinţate de părintele Furtună.

În anul 1933, ca un, „joc al istoriei” cum îl cataloga chiar părintele Furtună, după doi ani de subzistenţă din fonduri proprii, Seminarul îşi închidea porţile. Munca părintelui Furtună s-a distrus încetul cu încetul. Clădirea a fost trecută la Ministerul Apărării Naţionale până în 1952 când a fost acordată Ministerului Învăţământului, devenind casa de copii nr. 1 Dorohoi.

Reînființarea Seminarului Teologic din Dorohoi

În anul 1993, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Î.P.S. Daniel, Mitropolitul de atunci al Moldovei și Bucovinei- actualmente Patriarhul României, Seminarul dorohoian și-a redeschis porțile pentru tinerii dornici să studieze într-o școală teologică și să devină slujitori ai lui Dumnezeu.

Primul director a fost P.C. Preot Mihai Toma (1993-1995), pe atunci protopop de Dorohoi, care s-a ocupat de toate formalităţile privitoare la deschiderea şcolii și de obţinerea aprobărilor necesare de la forurile superioare. Primii ani de existență au fost încărcați cu numeroase dificultăți, în ceea ce privește condițiile de cazare, dotarea școlii, numărul de elevi și cadrele didactice. Clădirea în care își desfășura activitatea Seminarul, necesita reparații diverse, începând cu instalația de încălzire, continuând cu instalația electrică, mobilierul. Fiind şi un priceput gospodar, dar şi un om cunoscut al comunităţii, părintele Mihai Toma a început „lupta” cu   greutăţile începutului, căutând paturi, pături, vestiare, noptiere, table, bănci ș.a.  Prin rearondare de la alte unităţi prin ISJ Botoşani, noua unitate şcolară a început să capete „contur”.

Prima sesiune de admiterea fost organizată la Liceul „Regina Maria” cu sprijinul domnului profesor Ioan Puiu – directorul de atunci şi unul dintre sprijinitorii ideii de reînfiinţare a Seminarului, alături de dl. Dr. Adrian Roşca- primar ş.a. Ca primă sesiune, a fost dezamăgitoare, întrucât nu s-a completat numărul de locuri, însă la cea de-a doua sesiune de admitere din toamna anului 1993, au venit atât de mulți elevi la examen, încât a fost necesară înființarea a două clase.

Dintre primii profesori care au predat la Seminar amintim pe:

 • pr. prof. Mihai Toma;
 • pr. prof. Pușcașu Vasile;
 • † pr. prof. Zîză Constantin;
 • pr. prof. Acatrinei Vasile;
 • † pr. prof.  Guragata Nicolae;
 • prof. Dănăilă Aurel;
 • prof. Slabu Liliana;
 • prof. Bărbosu Aurica;
 • prof. Rotaru Dan- teolog;
 • prof. Sofronescu Maria;
 • prof. Cihodaru Antoneta;
 • prof.  Şoltuzu Cornelia;
 • prof. Bârgău Mirela;
 • † prof. Ioan Burlacu ș.a.

Evoluție și dezvoltare

Încet, încet, Seminarul începea să-și creeze un nume important în spectrul educațional local și zonal.

În anul 1995, conducerea  Seminarului Teologic din Dorohoi a fost preluată de către P.C. Pr. Constantin Muha, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași promoţia 1994 şi al cursurilor de Studii Aprofundate la catedra de Sistematică a Facultăţii de Teologie din Bucureşti – 1995.

În anul 1996 școala a primit denumirea Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob”. Sfântul, originar din nordul județului Botoșani – localitatea Crăiniceni – Horodiştea, com. Păltiniş, devenea astfel ocrotitorul și patronul spiritual al Seminarului.

Baza materială

În anul 1997 cu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani, respectiv a d-lui prof. Corneliu Picealcă- Inspector Şcolar General, a doamnei ec. Rodica Roşca- contabil şef şi a d-lui Dumitru Huţanu- jurist, Seminarul primeşte în inventar şi folosinţă clădirile cantină şi internat, preluate de la Liceul „Gr. Ghica Vv.”. Starea deja schimbată a internatului, suportă în continuare schimbări în bine. În 1996 au fost schimbate 86 de ochiuri de geam  (140×70 cm) până atunci sparte. În 1997, luna februarie, a fost montată centrala pe gaz metan, Seminarul devenind prima şcoală din Dorohoi cu centrală proprie, fapt ce a permis economii serioase la bugetul alocat căldurii şi avantaje mari la programul de căldură şi apă caldă menajeră pentru elevi. Dacă până atunci se primea căldură 2 ore dimineaţa şi 2 seara- elevii dormind cîte trei pe două paturi acoperiţi cu două plapume-  iar baia se făcea odată pe săptămână,  acum se putea da căldură după necesităţi şi apă caldă de 2-3 ori pe săptămână pentru elevi şi în fiecare zi la spălătorie. Trebuie menţionat că această centrală a venit ca o binecuvântare. În decembrie 1996 au crăpat ţevile de la reţeaua oraşului din cauza unei avarii exterioare, internatul devenind o adevărată arteziană odată cu revenirea elevilor.

S-a procedat la repararea instalaţiei termice interioare cu firma S.C. „Danalis” din Iaşi prin punctul de lucru din Dorohoi, banii pentru această lucrare fiind asiguraţi de Primăria Dorohoi. S-a început o colectă de la părinţii elevilor care aveau posibilităţi materiale mai bune şi s-a reuşit adunarea a 10.000.000 lei în ianuarie 1997. Comanda centralei s-a făcut printr-o firmă din Piatra Neamţ către furnizorul din Elveţia, obţinându-se scutirea de TVA ca şcoală, ceea ce a însemnat o economie mare la preţul final. Întărziind livrarea a fost nevoie de intervenţia prefectului de Bacău de atunci la apelul părinţilor  elevului Pintili Tudor – Elidor din Bacău,  şi chiar a ÎPS Dr. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei de atunci, actualul Patriarh al României, care au obligat firma să grăbească livrarea şi instalarea centralei termice- un cazan de pardoseală de 140 kw. Banii oricum erau puţini, cei care se strânseseră de la părinţiş aşa încât Seminarul a primit tot la iniţiativa ÎPS Dr. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei de atunci, actualul Patriarh al României un ajutor de 40.000.000 lei- 20.000.000 de la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei direct, iar 20.000.000 din fondurile Protopopiatului Dorohoi prin bunăvoinţa p. c. pr. ic. stavr. Mihai Toma, protopop în acea vreme. Era un vis împlinit. Efectul a fost că în prima seară când echipa tehnică de la Piatra Neamţ a făcut probele necesare, centrala funcţionând toată noaptea, a doua zi dimineaţa elevii nu s-au mai trezit la ora 7.00 ci la 8.30 la insistenţele directorului şi ale pedagogului. Şi nu din reavoinţă ci pentru că în sfârşit le-a fost cald. J

Între anii 2004-2009, Seminarul dorohoian a accesat, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Botoşani, respectiv cu acordul domnilor Inspectori Generali   Prof. Dr. Constantin Manolache şi Prof. Horia Alexandu Sorin Negrescu, dar şi cu sprijinul Preafericitului Părinte Dr. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, un proiect de reabilitare finanţat de Guvernul României şi Banca Mondială. Totul a plecat în februarie 2004, când la Seminarul dorohoian a poposit o echipă de lucru, condusă de dl. Aurel Murariu, coordonator regional de proiect în cadrul Programului Băncii Mondiale de reabilitare a învăţământului – un bonom prin excelenţă, echipă trimisă de dl. Nicolae Postăvaru şef UMP în cadrul MEC de atunci. În urma consultărilor s-a decis demararea procedurilor de întocmire a documentaţiei pentru clădirea nouă ce urma să cuprindă 8 săli de clasă, un paraclis, birouri, holuri, spaţii sanitare etc.

Prin ISJ Botoşani s-au trimis la Bucureşti dosarele cu actele necesare, s-au demarat prin UMP a MEC licitaţiile pentru proiectare, apoi pentru execuţie. La un moment dat, din cauza unor probleme tehnice, componenta C3 din care făcea parte Seminarul Dorohoi alături de Liceul Ştefăneşti şi Liceul de Ştiinţe ale Naturii Botoşani (fostul Liceu Sanitar) a pierdut finanţarea. Au fost clipe de totală deziluzie şi regrete. Dar Sfăntul Ioan Iacob a lucrat cum a ştiut mai bine şi la o problemă similară de cădere de la finanţare a unei alte componente din program, componenta C 3 a fost repusă pe finanţare la insistenţa d-lui Aurel Murariu, cu aprobarea doamnei Mirela Dârstaru- noua şefă a UMP din cadrul MECT, în 2005.  La proiectare au existat rezerve faţă de spaţiul pentru paraclis, sub rezerva nefinanţării din banii BM a unui spaţiu liturgic. Totuşi s-a dovedit bunăvoinţă din partea celor abilitaţi, explicându-li-se că este un spaţiu unde elevii seminarişti fac practica liturgică, putând fi asimilat ca laborator. Astfel s-a ajuns la performanţa de a fi singura şcoală din ţară dintre sutele construite prin acest program, care a avut finanţare pentru un paraclis. Execuţia a fost asigurată de firma S.C. „Nova Construct” din Iaşi condusă de dl. Dionisie Simionescu (decedat în 2010) – acţionar majoritar, împreună cu firma S.C. „Sigma Aps” condusă de dl. ing. Paul Aghiniţei – tot din Iaşi. Cu siguranţă în tot acest demers am fost „monitorizaţi” de Sf. Ioan Iacob, prietenul şi ocrotitorul nostru, paraclisul fiindu-i dedicat prin hramul din 5 august al fiecărui an din 2009 încoace, când invităm toţi prietenii, colaboratorii şi binefăcătorii Seminarului să se împărtăşească din bucuria realizărilor noastre.

De fapt ideea unui paraclis a existat mai  demult, el fiind improvizat la parterul internatului, într-un fost dormitor şi apoi sală de clasă. Spaţiul fiind de aşa natură conceput, a permis instalarea unei catapetesme din mătase iniţial, înlocuită în timp cu una din lemn de cireş, sculptată de dl. Ioan  Achiţei din Nemţişor- Neamţ, tată al elevului seminarist Achiţei Iustin ( promoţia 2000-2005), în contavaloarea acestei lucrări fiind acordată gratuitate la cazare şi masă pe doi ani de zile elevului şi plătindu-se 20.000.000 lei din partea parohiilor „Sf. Dumitru” Dorohoi- paroh pr. Muha Constantin şi „Adormirea Maicii Domnului –Vârgolici- paroh pr. Ifrim Cătălin – spiritual al Seminarului între 1995-2012.

Dată fiind înălţimea medie a camerei, s-a putut monta doar primul registru iconografic cu icoanele împărăteşti ale Mântutorului Iisus Hristos şi Maicii Domnului cu Pruncul, precum şi cele  ale hramurilor – Sf. Ioan Iacob şi Sf. Trei Ierarhi. Icoanele de pe catapeteasmă au fost realizate de către dl. Adrian Nicoale Rusu, absolvent al Secţiei Teologie Artă Sacră a Facultăţii de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iaşi. Fiind originar din Dorohoi s-a arătat deschis colaborării cu noi, ocupându-se şi de fabricarea şi pregătirea blaturilor pentru pictare. Cu efortul parţial al elevilor de atunci din Seminar, cu al celor două parohii mai sus amintite, mai substanţial din partea  parohiei „Sf. Dumitru” s-au achitat cei 120.000.000 lei pentru toate icoanele de pe catapeteasmă, icoane extraordinar de reuşite, care au participat la numeroase expoziţii de pictură.

De asemenea s-a încercat şi lărgirea spaţiului de la parterul internatului printr-un proiect a cărui documentaţie  a costat 30.000.000 lei, achitaţi din fondurile proprii ale Seminarului unei firme din Iaşi, avizat apoi de d-na arh. Liliana Leontescu ce a făcut benevol toată treaba de alcătuire a celor necesare avizării. S-au obţinut certificatul de urbanism şi autorizaţia de construcţie a capelei, dar sumele necesare prevăzute de  soluţiile tehnice ( cca. 1 miliard de lei vechi), au făcut imposibilă realizarea acestui proiect, fiind obligaţi să renunţăm la el.

În decembrie 2008 s-a anunţat vizita noului arhipăstor de la Iaşi, Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Teofan, Arhiepiscop al Iaşilor şi  Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Vizita s-a anulat din cauza delegării ÎPS Sale ca şef al delegaţiei BOR care a participat la funeraliile patriarhului Alexei al II-lea al Rusiei în 9-12 decembrie 2008.

Pregătirile nu au fost uşoare. Clădirea era rece, neavând încălzire, totul era plin de var. Câţiva dintre profesori, ajutaţi de absolvenţii deja hirotoniţi în zonă, pr. Butescu Valeriu- parohia Ionăşeni-Vf.Câmpului şi pr. Grigore Andrei Silviu- parohia Sinăuţi-Mihăileni, alături de soţii şi de oameni aduşi din satele pe care le păstoreau,  au muncit susţinut pentru curăţirea spaţiilor interioare. A fost greu dar şi satisfacţia pe măsură!

Rămânea acum problema încălzirii. Primăria nu avea bani, fiind prima lună a anului nu exista filă de buget, resursele proprii nu permiteau un asemenea efort. Pr. director Constantin Muha a apelat la sprijinul unui absolvent din promoţia 2001, Plop Marian actualmente Tuchiluş, a cărui familie deţine o firmă de profil termo-sanitar în municipiul Oneşti, jud. Bacău. Neavând centralele mari de care era nevoie, a asigurat împrumutul de 20.000 lei noi pentru procurarea celor două centrale de perete Victrix de 50 kw fiecare. Reţeaua de gaz a fost executată pe datorie de firma S.C. „Cibocaz” S.R.L. Botoşani, condusă de dl. Constantin Curcă, prieten şi susţinător al Seminarului, care ne-a ajutat şi la cantina Seminarului şi la Grădiniţa nr. 4, structură a noatră din 2009. Au fost montate cele două centrale care au funcţionat non-stop timp de o săptămână, aducând clădirea la parametrii normali de funcţionare.

În urma acestui şir de întâmplări, din anul 2009  a fost dată în folosinţă noua clădire  şcoală cuprinzând 6 săli de clasă, un laborator de informatică, spaţii administrative şi sanitare, precum şi  un paraclis necesar desfăşurării practicii liturgice a elevilor seminarişti.

În acest paraclis, începând din 25.01.2009, după vizita ÎPS Sale, Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Teofan, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, se slujeşte Sfânta Liturghie în fiecare duminică şi sărbătoare.

Mă bucur că suntem aici[…] şi mă bucur pentru că este prima Sf. Liturghie săvârşită aici, pentru că dacă s-a slujit pentru prima oară ,  înseamnă că de astăzi înainte  oraşul acesta, domnule primar, are încă un susţinător, adică încă un altar, adică încă un turn de apărare, un stâlp care susţine localitatea[…] pentru că orice Sf. Liturghie săvârşită într-o biserică, înseamnă o mână aşezată de Dumnezeu asupra acelei localităţi.  […]   Mă bucur să pătrund pentru prima dată în acest aşezământ teologic.[…]   Să avem în primul rând gând de mulţumire către  Dumnezeu pentru aceasta şi după aceea că s-a împlinit această frumoasă lucrare.

[…] Evanghelia de astăzi, ne spune nouă slujitorilor şi viitorilor slujitori cum trebuie să fie păstorul cel bun- să dea păşune oilor, să le cunoască,  să-l doară inima de oi şi să-şi pună viaţa pentru ele. […]  Rugăm pe Bunul Dumnezeu să răsplătească osteneala şi dărnicia celor care într-o formă sau alta, au ajutat ca acest aşezământ teologic să prindă un frumos contur.”(Fragment din cuvântarea rostită de Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. TEOFAN, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei în 25.01.2009, în paraclisul Seminarului Teologic Liceal „Sf. Ioan Iacob” din Dorohoi.)

Paraclisul poartă hramul „Sf. Ioan Iacob”, care este ocrotitorul și patronul spiritual al școlii. Clădirea are sursă proprie de încălzire, adăugându-se ca patrimoniu al şcolii alături de clădirile internat şi cantină.