Filologie Bilingv 2019

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat: 2019-2020

Filiera TEORETICĂ, Profil UMANIST,

Specializarea FILOLOGIE-BILINGV  LIMBA  ROMÂNĂ – LIMBA  ENGLEZĂ

Prima sesiune de admitere – mai 2019

 • 8 – 9 mai 2019 – Eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 13-14 mai 2019 – Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 15-17 mai 2019 – Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 20 mai 2019 – Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
 • 24 mai 2019 – Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
 • 27-29 mai 2019 – Ridicarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 4 iunie 2019 – Depunerea/ transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite.

A doua sesiune de admitere – iulie 2019

 • 24-25 iulie 2019 – Înscrierea pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 26 şi 29 iulie 2019 – Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

 

Dosarul pentru Admitere la clasa de Filologie-Bilingv va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
 3. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
 4. anexa la fișa de admitere eliberată de școala de proveniență;
 5. foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 6. adeverinţă medicală de la medicul şcolar sau de familie – „clinic sănătos” şi fişa cu vaccinările 0-14 ani.

Important:

La nivel de Seminar Dorohoi – candidatii pentru clasa de filologie, nu trebuie sa completeze fisa medicala tip AB la Policlinica Dorohoi, ci e necesara si suficienta doar adeverinta medicala de la medicul scolar. Sunt insa necesare celelalte acte prevazute in metodologie.

Subiectele pentru proba de verificare a cunostinţelor de limba moderna se alcatuiesc în conformitate cu programa scolara de clasa a VIII-a, pentru limba moderna întâi de studiu (L1).

Examenul de verificare a cunostinţelor de limba modernă consta în două probe:

Proba scrisă, pentru care se acorda un punctaj maxim de 70 de puncte, din care 10 din oficiu;

Proba orală, pentru care se acorda un punctaj maxim de 30 de puncte.

Art. 5. Subiectul pentru proba scrisa va cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea cunostinţelor de gramatica si vocabular (tip text lacunar, alegere multipla, exerciţii de corectare etc.), conform programei clasei a VIII-a pentru limba moderna întâi de studiu.

Timpul afectat probei scrise este de 60 minute. Pentru proba scrisa se pot depune contestaţii, la centrul la care s-a desfasurat proba, în perioada prevazuta de metodologia de organizare si desfasurare a admiterii în învaţamântul liceal de stat.

Proba orală va consta în:

 1. descrierea unei imagini/citirea unui text (aflate pe un bilet semnat de membrii comisiei de examinare si evaluare si vizat de inspectorul de specialitate/profesor metodist, conform pct.3);
 2. raspuns la patru întrebari (scrise pe bilet) referitoare la imagine/text: doua întrebari de înţelegere globala, doua întrebari de înţelegere în detaliu a textului.

Pentru evaluarea performanţei la proba orală se vor aplica următoarele criterii:

 • Vocabular si elemente de construcţie a comunicarii;
 • Înţelegerea contextului si fluenţa exprimarii;
 • Pronunţia si intonaţia;
 • Nu se admit contestaţii la proba orala.

Art 7. Profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare din cele două probe. Media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare probă, reprezintă punctajul final al candidatului la proba respectivă.

Punctajele finale obţinute la cele două probe (scrisă si orală) se adună, iar rezultatul se împarte la 10, obţinându-se astfel nota finală a candidatului.

Se consideră admis la proba de verificare a cunostinţelor de limbă modernă elevul care a obţinut minimum nota 6.

Rezultatele finale ale probelor de verificare a cunostinţelor de limbă modernă se afisează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul scolii în care s-a desfăsurat proba.

Candidaţii care au susţinut si au promovat proba de verificare a cunostinţelor de limbă modernă vor putea opta, în liceul la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă de verificare a cunostinţelor de limbă.

Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a candidaţilor care au susţinut proba de verificare a cunostințelor de limbă modernă, menţionată la lit. a), mai rămân locuri libere, unităţile de învăţământ organizează o probă de verificare a cunostinţelor de limbă.

Proba menţionată la lit. b) se va desfăsura într-o perioadă care va fi anunţată de conducerea unităţii de învăţământ si care va fi afisată la avizierul scolii, odată cu listele candidaţilor admisi în clasa a IX-a.

Comisia de elaborare a subiectelor în vederea evaluării si testării candidaţilor care doresc să fie înscrisi la clase cu predare intensivă a unei limbi moderne, se constituie la nivelul unităţii scolare, cu aprobarea inspectorului de specialitate.

Pentru testarea candidaţilor pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, se aplică acelasi tip de probă, cu aceeasi structură ca la clasele bilingve. Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programa scolară de clasa a VIII-a pentru limba modernă întâi de studiu si vor fi avizate de inspectorul de specialitate sau de un metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele).

Se consideră admis la proba de verificare a cunostinţelor de limbă modernă elevul care a obţinut minimum nota 6.

Elevii vor primi note la proba menţionată la lit. b), dar înscrierea la clasa intensivă se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. In cazul în care, pe ultimul loc, sunt mai mulţi candidaţi cu medii de admitere egale, ei vor fi admisi la clasa cu predare intensivă a limbii moderne în ordinea descrescătoare a notelor de la proba de verificare a cunostinţelor de limbă modernă.

Related Posts

One Response to “Filologie Bilingv 2019”

 1. Cristian Tofan spune:

  Vă Așteptăm la Seminarul Teologic Dorohoi!

Urmărește-ne pe pagina de Facebook!

Citatul zieli

Informează-te

Logo_Portal_Doxologia_MMB

Logo_Basilica

Logo_Trinitas_TV

Logo_Radio_Trinitas

Logo_Ziarul_Lumina

Filmul de prezentare al școlii noastre